гр. Гълъбово
Последни новини

Бюджет

Касов отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2024 година

УТРЪРДЕН БЮДЖЕТ ЗА 2024 ГОДИНА

Касов отчет за изпълнение на бюджета към 31.09.2023 година

Касов отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2023 година

БЮДЖЕТ 2023 година

Касов отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2020 година

Касов отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2020 година

Касов отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2020 година

Касов отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2020 година

Бюджет 2020 година

Касов отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2019 година

Касов отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2019 година

Касов отчет за изпълнение на бюджета  към 30.06.2019 г.
Касов отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2019 година

Бюджет 2019 година

Заповед на кмета  във връзка с решението на Общински съвет Гълъбово за приемане на бюджета на Община Гълъбово за 2019 година

Касово изпълнение на бюджета към 31.12.2018 г.

Касово изпълнение на бюджета към 30.09.2018 г.

Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2018 г.

Касово изпълнение на бюджета към 31.03.2018 г.

Бюджет 2018 г.

Касов отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2017 г.

Бюджет III тримесечие

Касово изпълнение на бюджета към 30.09.2017 г.

Касов отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2017 г.

Касово изпълнение на бюджета за I тримесечие 2017 год.

Бюджет 2017 г.

Касово изпълнение на бюджета ІV тримесечие 2016 г.

Касово изпълнение на бюджета за ІІІ тримесечие 2016 г.

Касово изпълнение на бюджета за ІІ тримесечие 2016 г.

Касово изпълнение на бюджета за І тримесечие 2016 г.

Бюджет 2016