гр. Гълъбово
Последни новини

Важни съобщения

Обява

свободно работно място за социален работник по проект “Подкрепа за успех”

СЪОБЩЕНИЕ

Със Заповед №РД-09-4/21.01.2019 на министъра на образованието и науката  се удължава грипната ваканция за област Стара Загора до 22.01.2019 г. включително. Дните 21.01. и 22.01. 2019 година са обявени за неучебни. Учебните занятия ще бъдат възстановени на

23.01.2019 г./сряда/.

от ръководството на І ОУ”Св.Паисий Хилендарски”гр.Гълъбово

СЪОБЩЕНИЕ

 Със заповед № РД-01-5 / 14.01.2019 г. на  РЗИ Стара Загора  за периода 15-18 януари 2019 г. на територията на област Стара Загора е обявена грипна епидемия. Предвид това и с оглед прекъсване на епидемичната верига, в условията на грипна епидемия и ограничаване на заболяемостта от ОРЗ и становището на  РУО Стара Загора  със заповед № PД 09-283/15.01.2019 г. на министъра на образованието и науката, дните от 16.01. до 18.01.2019 г. са обявени за неучебни.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с получено писмо от РЗИ Стара Загора и заповед на директора на РЗИ – РД-01-15/23.01.2018 г., че за периода 24-26 януари 2018 г. на територията на област Стара Загора е обявена грипна епидемия. Предвид това и с оглед прекъсване на епидемичната верига, в условията на грипна епидемия и ограничаване на заболяемостта от ОРЗ и становището на  РУО Стара Загора дните  от 24.01. до 26.01.2018 г. са обявени за неучебни.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Със Заповед № РД-01-3/06.01.2017 г.на директора на РЗИ-Стара Загора се удължава грипната епидемия за област Стара Загора до 10.01.2017 г.включително.Учебните занятия ще бъдат възстановени на 11.01.2017 г./сряда/.

от ръководството на ІОУ”Св.Паисий Хилендарски”гр.Гълъбово

СЪОБЩЕНИЕ

Със Заповед № РД-01-1/03.01.2017 г.на директора на РЗИ-Стара Загора е обявена грипна епидемия за област Стара Загора от 03.01.2017 г.

Дните от 05.01.2017 г.до 06.01.2017 г.вкл.са обявени за неучебни дни.

Учебните занятия ще бъдат възстановени на 09.01.2017 г./понеделник/.

от ръководството на ІОУ”Св.Паисий Хилендарски”гр.Гълъбово

П О К А Н А

КЪМ РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ІОУ”СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”ГЪЛЪБОВО

         Във връзка с изпълнението на изискванията на чл.7, ал.2, т.1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата и във връзка с предстоящо създаване на Обществен съвет към Първо основно училище  „Св. Паисий Хилендарски”, моля да се явите на 11.11.2016 год. в 17.30 часа в сградата на училището на среща за избор на представители за участие в общо събрание за избор на членове на Обществения съвет от родителите на учениците от при следния дневен ред:

  1. Запознаване с правомощията на Обществения съвет  
  2. Избор на участници /родители/ от всяка паралелка в общото събрание на училището за избор на Обществен съвет.

                                                                 

                                                                                                   Директор:  Теодора Желева

П О К А Н А

 На 10.05.2017 година  ще се проведе родителската среща с родителите на учениците от VII и VIII клас за разясняване на възможностите за продължаване на образованието им в профилирани, професионални и непрофилирани  паралелки през учебната 2017/2018 година.

                                                                                                                 Директор: Теодора Желева