гр. Гълъбово
Последни новини

Контакти

гр. Гълъбово, ул. „Славянска“ №17А – пощенски код 6280

община Гълъбово  област Стара Загора

Телефони:   0418/6-43-25 – директор

0418/6-21-50 – гл. счетоводител

0418/6-20-43 – канцелария