гр. Гълъбово
Последни новини

Обществен съвет

П о к а н а

ДО РОДИТЕЛИТЕ/ НАСТОЙНИЦИТЕ

НА УЧЕНИЦИТЕ

ОТ ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”                 

ГР. ГЪЛЪБОВО

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ/НАСТОЙНИЦИ,

      В  изпълнението на изискванията на чл.13, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата и във връзка с предстоящо създаване на Обществен съвет към Първо  основно училище  „Св Паисий Хилендарски” гр. Гълъбово, Ви каним на Общо събрание, което ще се проведе на  13. 11. 2019г. /сряда/ от 17:30 часа в залата на училището.

Общото събрание ще премине при следния дневен ред:

  1. Запознаване с правомощията на Обществения съвет.
  2. Избор на членове на Обществен съвет към І ОУ.

П О К А Н А

ДО РОДИТЕЛИТЕ/ НАСТОЙНИЦИТЕ

НА УЧЕНИЦИТЕ

ОТ ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”                 

ГР. ГЪЛЪБОВО

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ/НАСТОЙНИЦИ,

      В  изпълнението на изискванията на чл.13, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата и във връзка с предстоящо създаване на Обществен съвет към Първо  основно училище  „Св Паисий Хилендарски” гр. Гълъбово, Ви каним на Общо събрание, което ще се проведе на  05. 12. 2016г. /понеделник/ от 17:30 часа в залата на училището.

Общото събрание ще премине при следния дневен ред:

  1. Запознаване с правомощията на Обществения съвет.
  2. Избор на членове на Обществен съвет към І ОУ.

 

 

С уважение,

Теодора Желева – директор

На І ОУ „Св. Паисий Хилендарски” гр. Гълъбово

 

 

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата