гр. Гълъбово
Последни новини

Поверителност

GDPR

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Защита на личните данни на I ОУ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ГЪЛЪБОВО – Гълъбово съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).