гр. Гълъбово
Последни новини

Самостоятелна форма на обучение

График   за провеждане на изпити в самостоятелна форма юнска поправителна  сесия

Промяна в графика при провеждане на изпити в самостоятелна форма – януарска сесия

 

Правила за определяне на условията и реда за организиране на обучението и провеждане на изпитите за определяне на годишна оценка на ученици в самостоятелна форма на обучение за учебната 2018/2019 година

График за провеждане на изпити в самостоятелна форма на обучение – януарска редовна сесия
График изпити самостоятелна форма.pdf – ЯНУАРСКА СЕСИЯ

График за провеждане на изпити в самостоятелна форма – септемврийска поправителна сесия

График за провеждане на изпити в самостоятелна  форма на обучение – юнска поправителна сесия

Заповед за провеждане на изпити в самостоятелна форма на обучение редовна сесия за учебната 2017/2018 година

Правилник за дейността на училището – форми на обучение

Правила за определяне на условията и реда за организиране на обучението и провеждане на изпитите  за определяне на годишна оценка на учениците в самостоятелна форма на обучение за учебната 2017/2018 година

График за провеждане на изпити в самостоятелна форма на обучение за учебната 2017/2018 година редовна януарска сесия