гр. Гълъбово
Последни новини

Седмично разписание

2023/2024 учебна година

2022 / 2023 учебна година

Седмично разписание II -ри учебен срок 2020/2021 година

График контролни и класни работи -I-ви срок 2021/2021 година

График консултации  – 2020/2021 година

Седмично разписание I -ви учебен срок 2020/2021 година

Седмично разписание II- ри учебен срок 2019/2020 година

Седмично разписание – I- ви учебен срок 2019/2020 година

График консултации -2019/2020 година

График контролни  и класни работи за I -ви учебен  срок 2019/2020 година

График контролни класни работа II – ри учебен срок 2018-2019 година

Седмично разписание II  ри учебен срок 2018/2019 година

Седмично разписание – I – ви срок 2018/2019 година

График контролни класни работи – I -ви срок 2018/2019 година

График консултации –   2018/2019  учебна година

Седмично разписание II учебен срок 2017/2018 година

График за провеждане на контролни и класни работи за II – я учебен срок за учебната 2017/2018 учебна година

График за провеждане на контролни и класни работи I-ви учебен срок 2017/2018 учебна година

Седмично разписание I- ви учебен  срок 2017/2018 година

Седмично разписание – II – ри учебен срок

График за провеждане на контролни и класни работи през II – я учебен срок на уч.2016/2017 г.