гр. Гълъбово
Последни новини

Учебни програми

Училищни учебни планове 2023/2024 година

Училищни учебни планове 2022/2023 година

2021/2022 учебна година

Символи на качествени показатели за установяване на резултатите

Училищен учебен план 7 клас

Училищен учебен план 6 клас

Училищен учебен план 5 клас

Училищен учебн план 4 клас

Училищен учебен план 3 клас

Училищен учебен план 2 клас

Училищен учебен план 1 клас

Дневен режим    2020/2021 учебна година

Годишен план 2019-2020 учебна година

Дневен режим за учебната 2019-2020 година

Училищни учебни планове  –  разширена подготовка I – VII клас

Учебна програма – разширена подготовка V-VII клас

Учебна програма – разширена подготовка I – III клас

Учебна програма – ЗИП – IV клас

Училищен учебен план

Годишен план  2018/2019 година

Училищни учебни планове

Училищни учебни планове

Учебни програми подготвителни групи – 5 г. и 6 г.

Учебни програми ЗИП – прогимназиален етап

Учебна програма ЗИП – начален етап

Годишен план 2017/2018 учебна година

Годишен план и квалификационна дейност

Училищни учебни плановУчилищен учебен план 5 клас