гр. Гълъбово
Последни новини

Училищен екип

 Е К И П

        педагогически специалисти

 1.   Теодора Желева                           –  директор
 2.  Теменужка Желязкова               –  заместник- директор
 3.  Драгомир Пехливанов                –  педагогически съветник
 4.  Жанета  Германова                    –  старши учител
 5.  Милена Каралиева                      –  старши начален учител
 6.  Станимира Дойчева                   – старши  учител в ГЦОУД
 7.  Павлина Христова                      –  старши начален учител
 8. Светла Койчева                            –  старши прогимназиален учител БЕЛ
 9. Илиана Костова                           – старши прогимназиален  учител руски език  музика
 10. Красимира Кънева                       – старши прогимназиален  учител география и история
 11. Павлина Арнаудова                     –   старши  прогимназиален учител математика и ФА
 12. Стоянка Бонева                             –  старши  учител в ПГ – 6 годишни
 13. Маргарита Йолова                      –  старши  учител в ПГ  – 5 годишни
 14. Данаил Димов                                – ст. прог. учител – ГЦОУД – 5-7 клас
 15. Маргарита Вълчева                    – старши начален  учител– ГЦОУД
 16. Радияна Иванова                          – старши начален учител
 17. Яница Русева                                   – старши начален учител 
 18. Панайот Панайотов                   –  учител физическо възпитание и спорт
  непедагогически персонал
 1. Емилия Господинова                   –  главен счетоводител
 2. Катя Делчева                                 – касиер-домакин
 3. Нела Танева                                    – помощник на учителя
 4. Тодор Иванов                                  – образователен медиатор
 5. Пенка Желязкова                          – чистач
 6. Атанаска Момчилова                 – чистач