гр. Гълъбово
Последни новини

Училищен екип

 Е К И П

        педагогически специалисти

 1.   Теодора Желева                           –  директор
 2.  Теменужка Желязкова               –  заместник- директор
 3.  Драгомир Пехливанов                –  педагогически съветник
 4.  Жанета  Германова                    –  старши учител
 5.  Тонка Добрева                               –  старши  учител в  ГЦОУД
 6.  Милена Каралиева                      –  старши начален учител
 7.  Станимира Дойчева                   – старши  учител в ГЦОУД
 8.  Павлина Христова                      –  старши начален учител
 9. Светла Койчева                            –  старши прогимназиален учител БЕЛ
 10. Илиана Костова                           – старши прогимназиален  учител руски език  музика
 11. Красимира Кънева-                      – старши прогимназиален  учител география и история
 12. Петранка Тодорова                     –   старши  прогимназиален учител математика и ФА
 13. Стоянка Бонева                             –  старши  учител в ПГ – 6 годишни
 14. Маргарита Йолова                      –  старши  учител в ПГ  – 5 годишни
 15. Данаил Димов                                – ст. прог. учител – ГЦОУД – 5-7 клас
 16. Маргарита Вълчева                    – старши начален  учител– ГЦОУД
 17. Виолета Атанасова                     –  старши начален учител
 18. Яница Русева                                   – начален учител 
  непедагогически персонал
 1. Емилия Господинова                   –  главен счетоводител
 2. Катя Делчева                                 – касиер-домакин
 3. Нела Танева                                    – помощник-учител
 4. Тодор Иванов                                  – образователен медиатор
 5. Пенка Желязкова                          – чистач
 6. Атанаска Момчилова                 – чистач
 7. Росица Ташева                                – чистач