гр. Гълъбово
Последни новини

Училищен екип

 Е К И П

      педагогически специалисти

 

 

 1.   Теодора Желева                         –   директор
 2.  Теменужка Желязкова             –   заместник директор
 3.  Драгомир Пехливанов               –   педагогически съветник
 4.  Жанета  Германова                  –  главен учител 
 5.  Павлина Христова                   –  ст.начален учител
 6.  Тонка Добрева                           –  ст. начален учител
 7.  Милена Каралиева                    –  ст. начален учител
 8. Радка Костова                           –  ст. начален учител
 9. Светла Койчева                         –  ст. прог. учител БЕЛ и руски език
 10. Илиана Костова                       –  ст. прог. учител БЕЛ и музика
 11. Красимира Кънева                    –  ст. прог. учител география и история
 12. Петранка Тодорова                –   ст. прог.учител математика и физика
 13. Милка Паскалева                    –  ст. прог. учител английски език
 14. Динко Тодоров                          –  ст. прог. учител физическо възпитание
 15. Стоянка Бонева                       –  ст. учител в ПК
 16. Маргарита Йолова                 –  ст. учител в ПК
 17. Данаил Димов                            – ст. прог. учител – ЦДО
 18. Маргарита Вълчева                – ст. прог. учител– ЦДО
 19. Радияна Иванова                       – нач. учител – ЦДО
 20. Яница Русева                              –  нач. учител – ЦДО
 21. Станимира Дойчева                –  нач. учител – ЦДО
 22. Антоанета Танева                 – лектор изобразително изкуство

                                                              непедагогически персонал

 1. Емилия Господинова               –  главен счетоводител
 2. Катя Делчева                           – касиер-домакин
 3. Тодор Иванов                            – общ работник
 4. Пенка Желязкова                     – чистач
 5. Атанаска Момчилова            – чистач
 6. Росица Анастасова                 – чистач
 7. Дина Иванова                             – чистач