гр. Гълъбово
Последни новини

Училищен живот

На 16.11.2022 година в двора на Първо основно училище „Св.Паисий Хилендарски“ гр.Гълъбово се проведе практическо занятие по „пътна безопасност“, инициирано от националната кампания под наслов „Безопасност за децата – безопасна пътна инфраструктура около детските и учебни заведения. Занятието се проведе на откритата площадка, оборудвана по НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ по Модул 5 „Площадки за обучение по безопасност на движение по пътищата“.

ПО ПОВОД ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА МВР УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ ГР.ГЪЛЪБОВО, ВКЛЮЧЕНИ В ПРОГРАМАТА „ДЕТСКО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ“, ВЗЕХА УЧАСТИЕ В „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ“ НА 07.11.2022 ГОДИНА В РУ – ГР.ГЪЛЪБОВО