гр. Гълъбово
Последни новини

1-8 клас

Заповед на утвърден план-прием на учениците в първи и пети клас за учебната 2024/2025 година.

Заповед – училищен  план-прием за учебната  2020-2021г. 

График – прием на ученици 1 клас за учебната 2019/2020 година

Заповед – училищен план-прием за учебната 2019/20120 година

План – прием 1- 5 клас за учебната 2018-2019 година

График – самостоятелна форма

Правила за прием в първи клас в общинските училища на територията на община Гълъбово

План-прием 1 – 5 клас за учебната 2017/2018 г.